Eltel kopplar upp det nya Kiruna

Eltel har fått ett omfattande uppdrag i hjärtat av Kirunas enorma projekt att flytta stadskärnan. På uppdrag av Telia flyttar Eltel nu fiber till den nybyggda huvudnoden som hanterar delar av Kirunas data- och telekommunikationer.

För Eltel innebär arbetet planering, projektering och omskarvningar; men också omkopplingar och driftsättning av noder på den nya stationen. Arbetet inleddes våren 2021 och projektet ska vara klart till årsskiftet 2022/2023 då den gamla huvudnoden, som står innanför rasområdet, ska vara nedmonterad och nedsläckt. Innan dess ska all trafik ska vara flyttad till den nya huvudnoden i den nya stadskärnan.

I samband med flytten monteras också kopparnätet i Kiruna ned och det sker en omstrukturering av nätet. 

Eltel har en viktig roll för att koppla upp det nya Kiruna.  Det är ett stort samhällsprojekt och det visar hur viktigt det är att tele- och datakommunikationen alltid fungerar, även under flytt, för att inte samhällsviktiga funktioner ska påverkas eller kunder drabbas av störningar, säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.


Bakgrund till flytten av Kiruna
Anledningen till flytten av Kiruna är att LKAB behöver ny mark för sin gruvverksamhet. Cirka 6 000 invånare och 3 000 bostäder berörs och en ny stadskärna byggs tre kilometer österut om nuvarande Kiruna. Flytten ska vara klar 2035.

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige, jenny.egeland@eltelnetworks.se
Tel: 072 230 69 86
 

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000 medarbetare i Sverige och under 2021 nådde Sveriges omsättning 182,2 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.se.