Eltel och Cellnex tecknar ramavtal för mobila siter

Eltel och Cellnex Sverige tecknar ramavtal för uppgradering av mobila siter. Avtalet avser hela landet men innehåller inga garanterade volymer.

Uppdraget innebär att förbereda Cellnex mobila siter för 5G-utrullningen genom installation av passiv
infrastruktur så som antennbärare, kabelvägar, åskskydd, larm och liknande. Majoriteten av siterna ligger i
storstadslän och Eltels arbete inleds i Västmanland.

- Vi ser stor potential i det här nya avtalet med Cellnex, som också är en ny kund för Eltel Sverige. Vi
är beredda att leverera de siter som kommer ut och på så sätt bidra till mer 5G i Sverige på sikt,
säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

Avtalet löper i ett år från och med december 2022 med automatiskt förlängning.


För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef, Eltel Sverige
Tel. +46 72 230 6986, jenny.egeland@eltelnetworks.se


Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som
högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en
mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000
medarbetare i Sverige och under 2021 nådde Sveriges omsättning 182,2 miljoner euro. Huvudkontoret ligger
i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på
www.eltelnetworks.se.