Eltel och Trafikverket förlänger ramavtal med två år

Eltel och Trafikverkets fortsätter sitt samarbete i ytterligare två år utifrån optionen i nuvarande avtal. Uppskattat ordervärde för förlängningen är cirka 500 miljoner kronor.

Avtalet innebär att säkra drift och underhåll av all telekommunikation samt att förbereda för utbyggnad
och uppgradering av teknik. Avtalet omfattar skiftande tekniker; så som koppar, fiber, transmission och
radioteknik.

- Trafikverket är en viktig kund för Eltel Sverige och vi har etablerat ett mycket gott samarbetsklimat
under de här åren och som glädjande nog nu kan fortsätta. Jag ser också att vi, Eltel, kan bidra med
mycket expertis i den teknikomställning som sker och som också är så viktig för samhället i stort.
Samtidigt som driften och säkerhet alltid har ett självklart fokus i samarbetet med Trafikverket,
säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

 

Eltel och Trafikverket grundavtal löper till 2023-12-01 och därefter inleds denna optionsperiod på två år till
och med 2025-12-01.

 

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige, jenny.egeland@eltelnetworks.se. Tel: 072 230 69 86


Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar
energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av
nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka
1 000 medarbetare i Sverige och under 2021 nådde Sveriges omsättning 182,2 miljoner euro.
Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer
på www.eltelnetworks.se.