Eltel vinner installationsuppdrag för säkrare vägar

Eltel har vunnit ett installationsuppdrag för Trafikverkets väg- och väderinformationssystem (VVIS) i södra Sverige till ett uppskattat värde av cirka 5 miljoner kronor.

Arbetet innebär installationer i 104 av Trafikverkets väderstationer. Eltel genomför även motsvarande installationer på 66 kameror i mellersta och norra Sverige under 2022. 

- Antalet uppkopplade enheter, som sensorer och kameror, för bättre säkerhet och information om vägnätet ökar konstant och vi ser en ökad efterfrågan på installations- och serviceuppdrag i takt med att antalet enheter ökar. Att vi vunnit ett nytt uppdrag för Trafikverket inom det här området visar på vår förmåga att genomföra uppdrag över hela Sverige, säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

Trafikverkets väderstationer är placerade längs vägkanter och samlar in information om bland annat vägytans temperatur, nederbörd och luftfuktighet. Informationen används, förutom av Trafikverket, även av SMHI och entreprenörer för till exempel snöröjning och halkbekämpning. 

Utbildning av personal sker under april månad och installationsuppdragen beräknas starta under maj månad. Arbetet ska utföras under 2022 och 2023 och avtalet omfattar Småland, Skåne, Blekinge och Öland.

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige,
Tel: +46 72 230 69 86, jenny.egeland@eltelnetworks.se

 

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Eltel har 1 000 medarbetare i Sverige och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.