Förändringar i Eltels koncernledning

Leif Göransson, medlem i Eltels koncernledning och vd för Eltel Sverige, har beslutat sig för att lämna Eltel. Leif kvarstår i sin nuvarande roll fram till den 31 december 2022. En rekryteringsprocess inleds omedelbart.

– Jag vill tacka Leif som framgångsrikt har lett Eltel Sverige genom omfattande omstruktureringar och vänt avtagande omsättning och lönsamhet till positiv utveckling. Samtidigt har Leif och svenska teamet utvecklat och infört ett effektiviseringsprogram, Ett Eltel, för att stärka styrningen, öka produktiviteten samt kvalitén i vår affär, säger Håkan Dahlström, vd och koncernchef på Eltel AB.

– Med det omfattande förändringsarbete vi i Eltel Sverige har lyckats med har vi uppnått de mål jag hade satt upp när jag gick in i vd-rollen för fyra år sedan. Därför ser jag det nu som en naturlig förändring att lämna över till ny vd att leda Eltel Sverige in i nästa strategiska tillväxtfas, säger Leif Göransson, vd Eltel Sverige.

– Vi är nu redo att fokusera på framtiden genom att fortsätta leverera till våra kunder och växa Eltel genom att utveckla nya erbjudanden och driva nya affärsmöjligheter, avslutar Dahlström. 

För mer information, kontakta:
Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

 


Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 5 000 medarbetare och under 2021 nådde omsättningen 812,6 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm.