Digitaliseringen av samhället ställer allt högre krav på inomhustäckning i fastigheterna

Digitaliseringen har under de senaste åren tagit ett ännu starkare kliv framåt och behovet av verksamhetsanpassad kommunikationsinfrastruktur ökar. Allt fler uppkopplade enheter i alla slags verksamheter ställer krav på en stabil och pålitlig uppkoppling i fastigheten. Till skillnad mot tidigare kan nu även enskilda företag och organisationer söka licenser för privata 5G-nät anpassade till exempelvis industriområden, campus eller kontors-byggnader.

– Det handlar inte bara om att säkerställa en stabil uppkoppling utan även säkerhet och anpassningsförmåga är viktigt för att kommunikationsinfrastrukturen i fastigheten ska vara framtidssäkrad, säger Karin Rehbinder, affärsutvecklare på Eltel.

De flesta telefonsamtal och större delen av all mobil datatrafik sker idag inomhus, och användare ställer allt högre krav på högre datahastigheter och täckning även i utrymmen som hissar, garage och källare. Energieffektiva byggnader med nya typer av byggmaterial gör det samtidigt svårare för de publika mobilnäten att ge tillräckligt bra täckning inomhus. Även digitaliseringen av industriella processer och arbetsplatser ställer stora krav på stabil mobil uppkoppling.

Allt detta innebär att när man bygger och renoverar fastigheter för framtiden måste mobil inomhustäckning, fiber och trådlös uppkoppling beaktas i en tidig fas för att kunna optimera placeringen av infrastruktur och lösningskomponenter för att säkerställa kostnadseffektivitet.

Det finns flera olika tekniska lösningar tillgängliga för att lösa detta, såsom signalförstärkning, intelligenta antennsystem, privata 5G-nät, alla med olika för- och nackdelar som löser olika behov beroende på förutsättning och kravbild.

Från behov till färdigt nät, hur går man tillväga?

Kommunikationsinfrastruktur för fastigheter varierar beroende på vad fastigheten ska användas till. Ett sjukhus behöver stabil och säker uppkoppling för all utrustning, en hotellkedja behöver anpassad kapacitet och välfungerande Wi-Fi i varje rum och så vidare. Men även om kravbilden varierar så är stegen från behov till en färdig infrastruktur samma:

·       Förstudie & analys

·       Design & planering

·       Byggnation & driftsättning

·       Löpande drift & underhåll

Olika tekniska lösningar beroende på fastighet

· Byggbolag - Planera för kommunikationsinfrastruktur tidigt i konstruktionsplaneringen för att få större valfrihet av lösningsalternativ och en kostnadseffektiv byggnation.

· Fastighetsägare - Se till att ha en smart lösning med stöd för flera operatörer som kan erbjudas hyresgäster och kan enkelt kan ändras vid behov samt serviceavtal för felavhjälpning och uppgraderingar.

· Industrier/företag - Tänk på helhetsbehovet av kommunikationsinfrastruktur och vid val av lösning och leverantör, hur kommer kraven på prestanda, säkerhet och kapacitet utvecklas över tid?