Eltel återvinner hundra procent av utbytta elmätare

Eltel har bytt ut gamla elmätare och installerat mer än 700 000 nya smarta mätare i svenska hushåll och hos företag sedan 2019 och fram till idag. Hundra procent av de gamla elmätarna återvinns och blir till ny plast, metall och andra material.

Återvinningen av gamla elmätare ökar i takt med att allt fler byts ut, idag återvinns alla gamla elmätare och de står nu för en väsentlig del av allt som återvinns totalt inom hela Eltel Sverige.

Under 2021 återvanns runt 82 000 mätare i Eltel Sverige, året därefter ökade mängden till cirka 286 000 stycken och nu under 2023 har redan nära 436 000 elmätare återvunnits, vilket är cirka 42 procent av den totala avfallsvolymen på Eltel Sverige.

- Det blir mycket material som återvinns och kan användas på nytt, och vi fortsätter att arbeta vidare på inslagen linje, säger en nöjd Thomas Ohlsson, ansvarig för arbetsmiljö, miljö och kvalitet på Eltel.

 

Eltel kommer mellan 2019 och 2025 ha installerat ca 1,4 miljoner elmätare i Sverige.

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige
Tel: +46 72 230 69 86
Email: jenny.egeland@eltelnetworks.se

 

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur, som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000 medarbetare i Sverige och under 2022 nådde Sveriges omsättning 193,8 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.se.