Eltel förstärker mottagningen i Stockholms parkeringsgarage

Eltel och Stockholm Parkering tecknar ramavtal för installation av operatörsneutralt inomhusnätverk. Syftet är att förbättra mobiltäckningen för de som parkerar sina bilar i Stockholm Parkerings P-hus.

I och med ramavtalet utökar Eltel sitt samarbete med Stockholm Stad, Eltel har sedan tidigare avtal med Stockholm Vatten och Avfall och i år skrevs även ett avtal med Stockholm stads bolag Stokab, som äger och ansvarar för det öppna stadsnätet i Stockholm med omnejd. 

- Med det här ramavtalet ser vi fram emot att fördjupa vårt samarbete med Stockholm Stad ytterligare. Det ökade behovet av bra mobiltäckning inomhus blir allt tydligare och det ligger helt i linje med den utveckling vi gör av våra tjänster, säger Lars Nilsson, vd Eltel Sverige.

Avtalet löper på två år med option på ytterligare 1+1 år och innehåller inga garanterade volymer.


För mer information:
Jenny Egeland, Kommunikationschef Eltel Sverige, jenny.egeland@eltelnetworks.se
072 230 69 86Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000 medarbetare i Sverige och under 2022 nådde Sveriges omsättning 193,8 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.se.