Eltel och Karlstad El- och stadsnät tecknar 8-årigt ramavtal för fiberutbyggnad

Eltel och Karlstad El- och stadsnät har tecknat ett nytt ramavtal för fiberutbyggnad. Det löper på åtta år men innehåller inga garanterade volymer.

Avtalet innebär bland annat fiberanslutningar till villor och företag, såväl utförande- som totalentreprenad och även förstärkningar och utbyggnation av befintligt nät.

- Vi har ett långt samarbete med Karlstad El- och stadsnät sedan tidigare och vi ser fram emot att fördjupa det ytterligare under kommande år med det här, för oss, regionalt viktiga avtalet, säger Lars Nilsson, VD Eltel Sverige.

Avtalet löper från februari 2023 till januari 2031.

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige, jenny.egeland@eltelnetworks.se, 072 230 69 86

Om Eltel

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000 medarbetare i Sverige och under 2022 nådde Sveriges omsättning 193,8 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.se.