Eltel viktig del i moderniseringen av elmätare i Sverige

Eltel har installerat mer än 700 000 smarta mätare i svenska hushåll och företag från 2019 och till idag, för att bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle.

Mot ett smartare samhälle

För att säkerställa en effektiv eldistribution och ge möjligheter till att följa upp elanvändningen, har elmätarna utvecklats under de senaste årtiondena. Idag tillhandahåller de data som är användbar både för nätbolagen och privatpersoner.

Gör det möjligt för alla att göra sin del

Alla vet att det är viktigt att spara energi. Att använda mindre energi är inte bara bra för miljön, utan kan också minska hushållsutgifterna. Med smarta mätare kan alla göra sin del genom att hjälpa till att identifiera potentiella energibesparingar i våra hem och verksamheter.

Över 6 000 000 installationer – och antalet tickar på

Eltel kommer mellan 2019 och 2025 ha installerat ca 1,4 miljoner elmätare i Sverige. Majoriteten av installationsarbetet slutförs innan slutet av 2024. En del av arbetet färdigställs 2025. Eltel är Nordens ledande tjänsteföretag för smarta mätare och har installerat över 6 000 000 smarta mätare i norden sedan 2008.

För mer information:

Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige,
jenny.egeland@eltelnetworks.se, tel: +46 72 230 69 86.

Johan Hellström, Affärsutvecklare Smart grid Eltel Sverige, 
johan.hellstrom@eltelnetworks.se