Premiär för Eltels hållbarhetsvecka

Den 13 november går startskottet för Eltel Sveriges första hållbarhetsvecka där extra ljus sätts på organisationens hållbarhetsarbete. Veckan blir återkommande varje år då temat är en viktig del av Eltels strategi.

- Även utanför hållbarhetsveckan är ämnet högaktuellt och ska vara integrerat i allt vi gör, säger Thomas Ohlsson, ansvarig för arbetsmiljö, miljö och kvalitet på Eltel.

Hållbarhetsveckan är ett initiativ från Eltel Sveriges ledningsgrupp. Den pågår under vecka 46 och innehåller fler olika aktiviteter som ska utföras i hela organisationen; som miljöronder, diskussioner kring mål och visioner, utbildning, med mera.  

-  Vi växlar upp vårt hållbarhetsarbete då det är en viktig konkurrensfaktor. Därför vill vi att alla medarbetare har samma syn på hållbarhet, är informerade och engagerade, om vad hållbarhet är för Eltel. Där fyller veckan en viktig funktion i vårt fortsatta arbete. Vi måste leva som vi lär, säger Thomas.

Hållbarhetsveckan berör alla medarbetare i organisationen i Sverige.