Framtidssäkra laddlösningar för fastighetsägare

Från och med januari 2025 är fastighetsägare som har mer än 20 parkeringsplatser skyldiga att erbjuda minst en laddplats. Med den stigande försäljningen av elbilar och laddhybrider blir investeringen i laddinfrastruktur inte bara praktisk, utan också ett tydligt uttryck för företagsansvar, hållbarhet och innovativt tänkande. E-Mobility lösningarna är även relevanta för arbetsplatser.

– Genom att erbjuda elbilsladdning på arbetsplatsen kan företag inte bara underlätta för sina anställda att ladda sina fordon under arbetsdagen, utan också anpassa sig till det ökande användandet av elbilar, berättar Lars Hellberg, teamchef e-Mobility, Eltel Sverige.

Eltel erbjuder paketerade e-Mobility-lösningar och kan agera som leverantör både av laddlösningar, men även som installations- och servicepartner för både AC- och DC-laddare.

Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur och erbjuder e-Mobility lösningar på de nordiska marknaderna, med avtal med såväl operatörer av laddstationer som tillverkare av laddutrustning och andra företagskunder.

– Det innebär att vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar och tar hand om allt från planering och bygg, till service och underhåll, säger Lars.

Eltels moderna och framtidssäkra laddlösningar gör bostadsrättsföreningar mer attraktiva för både befintliga och potentiella boende. Detta genom att erbjuda en helhetslösning inom AC- och DC-laddning, tillsammans med betallösning, administration, support och service.

– Att ligga i framkant när det gäller att kunna erbjuda boende-laddning gör boenden mer attraktiva. Dessutom kan det öka intäkterna på parkeringsytan, avslutar Lars.

 

Kontakt:
Lars Hellberg, teamchef e-Mobility, Eltel Sverige.
+46 72 458 03 05
lars.hellberg{@}eltelnetworks.se