Fakturering

Eltel arbetar för att minska både administration och miljöpåverkan. Därför föredrar vi i första hand elektroniska fakturor och i andra hand pdf-fakturor. Som ett sista alternativ accepterar vi pappersfakturor för de flesta av våra bolag.

Faktureringsadresser 

Bolag: Eltel Networks Infranet AB   Eltel Networks TE AB
Organisationsnr.: 556555-1073   556062-0006
VAT-nr.: SE556555-107301   SE556062-000601
Faktureringsadress e-post: Infranet-37-invoice@eltelnetworks.se   TE-30-invoice@eltelnetworks.se
Faktureringsadress post: Eltel Networks Infranet AB
FE 11149
838 82  Frösön
  TE-30-invoice@eltelnetworks.se

Den fakturering som idag sker via edi eller Symbrio förändras ej.

Vid fakturering via e-post skall följande beaktas

  • E-postadressen skall stå i “Till-fältet”, ej i “Cc” eller “Bcc”.
  • Endast fakturor till dessa adresser. Inga påminnelser, reklam eller övrig information.
  • Formatet skall vara PDF.
  • Om fakturan har bilagor skall dessa finnas i samma PDF-fil som fakturan. Fakturan först, därefter eventuella bilagor.
  • PDF skall ej vara krypterad eller lösenordsskyddad.
  • Endast en faktura per mail.

Referenssättning av faktura

För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Eltel uppfylla våra krav. Fakturor utan tillräcklig märkning och som ej uppfyller våra krav kommer att bestridas och återsändas till leverantören.

Ordernummer

Fakturan skall i prioritetsordning märkas med något av följande:

  • Om Inköpsorder erhållits skall fakturan märkas med inköpsordernummer.
  • Arbetsorder (8 siffror)
  • Aktivitetssekvens (9 siffror)
  • Kostnadsställe/CA (5 siffror)

Er referens

Referensen skall innehålla anställningsnummer (Eltel-id) på den person som skall vara fakturamottagare eller den som gjort beställningen.

Även de underleverantörer som gör köp för Eltel’s räkning skall kunna uppge ett Eltel-id vid köp.

Kontaktinformation

Vid frågor angående fakturor, betalningar och övrigt som hanteras av vår leverantörsreskontra vänliga skicka din fråga via kontaktformuläret nedan.