Godkänd leverantör

Ansök om att bli godkänd som leverantör till Eltel!

För att kunna delta i upphandlingar ska man vara godkänd genom prekvalificering. Eltel inhämtar information från underentreprenören utifrån Eltels krav. Det innebär att underentreprenören får möjligheten att ansöka om att bli godkänd och får därefter möjlighet att delta i upphandlingar.

De krav som ställs i prekvalificeringen är bland annat:

·       Ekonomiska krav

·       Myndighetskrav

·       Branschkrav

·       HSEQ-krav

·       Godkännande av Eltels Code of Contuct

Ta del av kraven på Tendsign.