Eltel håller kundvagnarna rullande på Gekås Ullared

Gekås Ullared är i färd med att bygga ett hotell, ett hotell som ska komplettera den redan väl etablerade campingplatsen. Att knyta ihop hotellet och varuhuset med väl fungerande kommunikationslösningar är något som Eltel är experter på och för närvarande genomför åt Gekås Ullared.

Eltel har genomfört nätarbeten i Ullared tidigare, åt olika Teleoperatörer och gjort dessa med hög kvalitet och minimal påverkan på den dagliga kommersen. För att minimera störning för kunderna har exempelvis schaktning framför entrén haft en minutiös planering och skett nattetid. När kunderna börjar strömma in på morgonen har schakten varit igenlagd.

Det nuvarande uppdraget som alltså utförs direkt till Gekås Ullared, avser en 96-fibers huvudkabel mellan varuhuset och det blivande hotellet, samt med skarvskåp och avgreningar till andra fastigheter tillhörande Gekås Ullared på orten.

Ni som planerar att åka och handla i Ullared, åk alltså i trygg förvissning om att det inte kommer att bli oväntat stopp i köpyran på grund av kommunikationsproblem