Eltel en trygg partner för byggnation av Byanät

Utbyggnationen av fibernät på landsbygden, FTTF, har tagit ordentlig fart under 2013. Byalag och fiberföreningar bildas på löpande band, och man planerar och bygger fibernät i syfte att få en framtidssäker kommunikations-möjlighet.

Det grundläggande behovet är att tillgodose möjligheterna att bo och leva utanför tätorterna blir likvärdiga vad gäller IT och det nya uppkopplade samhället.

De lokala föreningarna har ett stort ansvar och en rad utmaningar:

  • Stort åtagande både ekonomiskt och arbetsmässigt
  • Viktiga ställningstaganden om utformning av nätet och utförare av nätbygget, med konsekvenser för lång tid framåt

Samtidigt som dessa frågor måste få ett svar, förändras förutsättningarna löpande. Teleoperatörer, nätägare, EU, stat, kommun, entreprenörer och materialleverantörer utvecklar ständigt sina koncept och erbjudanden, vilket gör fiberföreningarnas beslutssituation ännu svårare. Flertalet fiberföreningar väljer därför att samarbeta med Eltel, som är Sveriges största entreprenör inom fibernätsbyggnation i allmänhet och FTTF i synnerhet. Eltel arbetar åt samtliga större teleoperatörer och nätägare, vilket gör att Eltel har en gedigen erfarenhet. Eltel är etablerade lokalt på över 50 orter i Sverige. Eltel finns där som en stabil partner, och kommer att finnas kvar i framtiden och vara behjälplig som partner för felavhjälpning och förebyggande underhåll för de föreningar som så önskar. Eltel kan med sin breda erfarenhet stötta i bl a följande utmaningar:

  • Nätarkitektur som bidrar till driftsäkerhet, kostnadseffektivt underhåll och enkel anslutning av extra kundaccesser
  • Materialval som är branschpraxis och kvalitetssäkrat för framtiden
  • Val av kostnadseffektiv schaktmetod
  • Kvalitetssäkrat utförande med garanti
  • Underhåll av nätet

Eltel kan också förmedla kontakter till konsulter som kan biträda vid bidragsansökningar mm i de tidiga faserna av projektet. 

Eltel arbetar för närvarande med ca 20 byanätsprojekt runt om i Sverige.

Kontakta Stefan Leek för vidare information,
e-post: stefan.leek@eltelnetworks.se
telefon: 011-23 19 60