Eltel utmärkte sig i Fortums projekt för 600 000 smarta elnätsmätare

Eltel Power Distribution hade ansvaret för 600 000 fjärravlästa smarta elmätarinstallationer för Fortum´s kunder i Finland. Det tre år långa projektet genomfördes som planerat och slutfördes enligt tidplan i början av oktober. Fortum har uttryckt sin belåtenhet med projektet och återkopplingen från slutkunderna har varit mycket positiv.

Fortum´s projekt för utbyten till smarta elmätare hade mer än 200 personer anställda under tre år. I tillägg till mätarinstallationerna, så var Eltel ansvarig för kommunikationen med  slutkunderna, all logistik och projektplanering. Mass-installationerna är nu avslutade och endast de sista individuella mätarna återstår att installera.

”På det hela taget gick projektet väldigt bra och vi mötte de mål vi satt upp”, säger Sami Peippo, chef för Eltel Smart Grid. ”Vi följde den uppgjorda planen, och äran för detta går till våra skickliga tekniker och deras chefer.” När nu installationsprojektet är avslutat kommer Eltel att fortsätta som Fortum´s partner för mätarunderhåll och support.

Även Fortum har uttryckt sin belåtenhet med Eltel. ”Fortum´s projekt för smarta elmätare lyckades bättre än alla våra förväntningar”, säger projekt ledaren Harri Hauta-aho. ”Mätarna installerades enligt plan och våra kunder gav en väldigt positiv återkoppling vad gäller installations teknikerna.”

Nytt specialistkunnande som ska tas till vara i andra länder
Eltel startade mass-utrullningen av smarta elmätar installationer redan 2007, både i Finland och i Sverige. Bolaget har varit en föregångare när det gäller installation av smarta elmätare i Europa med mer än 3 miljoner mätpunkter installerade i Finland, Sverige och Danmark. I det senaste Fortum-projektet, utvecklades verksamhetsmodeller och ICT-verktyg på en mer funktionell basis.

“Vi har fått med oss från detta projekt en absolut första klassens erfarenhet. Med vår nya strategi, kommer vi att använda den framtagna verksamhetsmodellen även i framtida projekt. Vi lämnar nu in offerter i Norge, och genom att dra fördel av vår nya modell, är det möjligt för oss att möta kundernas krav ännu bättre”, lovar Sami Peippo, chef för den nya internationella organisationen. Eltel har genomfört fyra större projekt i Danmark under senare år. Vartefter projekten färdigställts har aktiviteterna integrerats som en del av den övergripande verksamheten inom affärsenheten Eltel Power Distribution under sommaren.

Mer information:
Sami Peippo, Director, Smart Grid
Tel: +358 40 311 2988