Optofiber via Eltel knyter ihop Finspång och Katrineholm

Norrköpings kommun har tillsammans med Länsstyrelsen, Finspång och Katrineholm byggt 13,2 mil optofiber mellan kommunerna.

Norrköpings kommun har ramavtal med Eltel som svetsat in alla fibrer utmed Länk N-F-K i brunnar och nya/befintliga teknikbodar. Under projektet har Eltel genomfört ca 5 300 fiberskarvar där merparten utförts under vintern, vilket har inneburit vissa utmaningar i form av tjäle och snö.

Johnny Eriksson, Projektledare Norrköpings Kommun, säger:
”Eltel har varit en av våra bästa entreprenörer, när den sista fiberslangen var nedgrävd så har de under mycket stor tidspress fått arbetet gjort och tagit in de resurser som behövts. De har själva sett till att lösa problem tillsammans med övriga entreprenörer och informerat oss löpande hur arbetet fortgått. Märkning och dokumentation kan inte vara bättre och jag hoppas de vinner nästa ramavtalsupphandling…”

Fiberförbindelsen invigdes i Vånga, utanför Norrköping, på bild till höger av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson, till vänster, och Södermanlands landshövding Liselott Hagberg.