Eltel, som har fått uppdraget att bygga om kontaktledningssystemet i Älvsjö pendeltågsdepå, kommer att implementera det schweiziska systemet Furrer+Frey conductor rail i delar av anläggningen.
Unikt för projektet är att kontaktskenan kommer att byggas utomhus. Strömmen kommer på så sätt att kunna tas direkt från strömavtagaren vilket underlättar för de anställda då värmeposter inte kommer att behöva användas i samma utsträckning.
Det stora projektet, som påbörjades under Q2 2014, kommer att pågå under hela året.