Eltel fortsätter att stärka sin plattform inom Rail och Road-verksamheten

Förutom att ha vunnit och genomfört nya projekt i Rail-sektorn har Eltel även utökat sin personal inom området. Nyligen övertog Eltel personalen från KT Electrotech AS i Danmark, ett företag specialiserat på att tillhandahålla EPC-tjänster (Engineering, Procurement, Construction) inom elektromekanik för vägtunnlar. 

Övertagandet av personalen stärker Eltels Rail & Road-verksamhet i Danmark, Norge och Sverige, och företaget har nu anlitats av Statens Vegvesen i Norge för installation av elektroteknik i Hamratunneln utanför Suldal. Arbetet är redan igång och beräknas vara klart i december 2014.

Eltels lösning för järnvägs- och vägtunnlar faller inom EPC-ramen för elektromekanik. Installationen omfattas av elektriska system med hög- och lågspänning, belysning, ventilation, SCADA/fjärrstyrning, kommunikation via fiber- och radionätverk samt trafikinformationssystem.

Företaget har på kort tid etablerat sig som specialiserad projektpartner för järnvägsbolag när det gäller att implementera tekniskt krävande installationer i specialmiljöer som tunnlar. Eltel håller för närvarande på med några stora järnvägsprojekt i samarbete med Jernbaneverket i Norge och Banedanmark i Danmark.

Mer information

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communication
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com