Finska Konkurrens- och konsumentverket tar Eltel till marknadsdomstolen

Det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) anser att Eltel gjort sig skyldig till till överträdelse av konkurrensreglerna i samband med ett uppdrag att bygga kraftledningar i Finland och har idag gjort en framställning om böter till marknadsdomstolen. KKV anklagar Eltel för förbjudet konkurrentsamarbete med Empower Oy och föreslår att en bot på 35 miljoner euro ska utdömas på Eltel.

Enligt KKV har företagen kommit överens om priser, marginaler och fördelning av projekt.

Det finska KKV inledde denna utredning i februari 2013. Eltel har under denna tid samarbetat och bistått KKV med dess undersökningar.

Marknadsdomstolen är inte bunden av KKVs framställning om påföljdsavgift (böter) , utan den kan ändra böter belopp eller avslå KKVs framställning i sin helhet.

Eltel anser sig inte skyldig till överträdelse av konkurrensreglerna.

- Våra egna utredningar tyder inte på några överträdelser av konkurrensreglerna. Vi tar mycket allvarligt på dessa anklagelser och har gått på djupet med frågan. Dock är vi inte eniga med konkurrensverket i deras slutsatser, utan menar att vi agerat enligt gällande lagar och regler, säger Hannu Tynkkynen, Kommunikationschef för Eltel.

Vi verkar i många olika länder med stora företag och med många kunder. För oss är det av yttersta vikt att vi agerar i enlighet med de nationella regelverken men också med en egen tydlig etik och moral.

- Därför har vi fastställt tydliga regler inom områden som bolagsstyrning, konkurrenspolicy och etiskt agerande. Alla interna regler uppdateras regelbundet för att motsvara de senaste ändringarna i lagstiftningen. – Vi har förbundit oss att verka i enlighet med alla rättsliga regler, fastställda av vederbörande myndigheter, och fördömer starkt alla överträdelser i detta avseende. Våra anställda informeras regelbundet om alla policies och regler.

För ytterligare information, kontakta;
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President Eltel Group Corporation,
mob. +358 40 311 4503