Nytt ramavtal med Stockholms stad

Eltel har fått ett nytt ramavtal med Stockholms stad. Entreprenaden omfattar ny- och ombyggnadsarbeten, huvudsakligen i stadens ca 515 trafiksignalsanläggningar. 

Utöver trafiksignalsanläggningarna så gäller entreprenadsarbetena även i andra trafikala utrustningar såsom arbeten med kameror, bomanläggningar, VMS-skyltar och pollare. Trafikkontoret har tecknat ramavtalet med två entreprenörer, samtliga avrop kommer att ske i förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att Eltel som en av två aktörer får vara med och lämna anbud på dessa typer av arbeten. 

Avtalstiden är 3 år med option på 1 års förlängning från 2015-02-01. Stockholms Stad budgeterar ca 20-30 MSEK årligen för denna typ av avrop.

Det är jättespännande att få in en ny kund som verkar i Stockholm. Vi är övertygade om att den erfarenhet vi har sen tidigare med liknande arbeten som Eltel har utfört för Trafikverket, kommer till stor nytta här, säger Robert Trygg, teamchef på Eltel.

 

Mer info:

Peter Åkerlund