Eltel vinner ett nytt långsiktigt avtal med E.ON inom eldistribution i Sverige

E.ON har valt Eltel som sin huvudleverantör av tjänster för sitt eldistributionsnät i två regioner i Sverige. Värdet av kontraktet uppgår till cirka 46 miljoner euro med en kontraktslängd på fyra år, med start i början av 2016 till och med 2019. Det finns också en möjlighet till förlängning av kontraktet med ett till två år.

E.ON-kontraktet omfattar de två svenska regionerna Norrköping och Södra Nord. De kontrakterade tjänsterna kommer att omfatta reparation, underhåll, tillsynstjänster samt projektleveranser.

Axel Hjärne, VD för Eltel, kommenterar:
Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet av E.ON att bli en av deras huvudleverantörer i Sverige. Eltel har lång erfarenhet av att leverera underhållstjänster för elnät och vi har arbetat många år med E.ON i Finland. Det nya avtalet kommer att stärka vårt befintliga samarbete med E.ON i Sverige och blir ett stort tillskott för vår eldistributionsverksamhet i Sverige.

Om E.ON
E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. Under 2014 gjordes fortsatta investeringar som kopplar till bolagets långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer och smarta nät.

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Antalet anställda uppgår till cirka 8 600 och under 2014 hade Eltel en omsättning på 1,24 miljarder euro. Eltels aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan februari 2015.

För ytterligare information; kontakta
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager at Eltel AB
 Tel: +46 725 843 630,
gunilla.wikman@eltelnetworks.se

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Group Communications at Eltel AB
Tel: +358 40 3114503,
hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com