Eltel reducerar miljöpåverkan och genererar intäkter till Sunet

Eltel är i slutfas av ett landsomfattande projekt för nedtagning och insamling av nedmonterad utrustning i samarbete med det engelska företaget TXO Systems och SUNET.

TXO är specialiserade på nedtagning och återanvändning/vidareförsäljning av telekomutrustning över hela världen. SUNET tillhandahåller säker och stabil nationell infrastruktur för datakommunikation för universitet, högskolor och andra anslutna organisationer i Sverige.

Efter nyligen genomförd uppgradering av Sunets nät och utbyte av utrustning för att klara högre krav blev mycket av den äldre utrustningen inte längre användbar för SUNET. Istället för traditionell skrotning och materialåtervinning samarbetade SUNET med TXO för att hitta avsättning och intäkter för utrustning som inte längre behövdes. Valet föll på TXO som i samarbete med Eltel monterade ner och samlade in över 112 rack med tillhörande utrustning.

Genom noggrann hantering och kontroll av nedmonterad utrustning möjliggör det vidareförsäljning och intäkter för utrustning som ofta är helt avskriven, förutom den självklara miljömässiga fördelen en återanvändning medför.

”Genom vidareförsäljning av äldre utrustning bidrar det till dels intäkter, dels en reducerad miljöbelastning genom att utrustningen kommer till användning och nytta på andra platser” säger Börje Josefsson, Operativ chef på SUNET. ”Samarbetet med TXO och Eltel har fungerat mycket bra och skett med transparens vilket givit oss en god kontroll över den utrustning som monterats ned” säger Stefan Liström, som varit Sunets projektledare och kontaktperson mot Eltel.

”Marknaden för begagnad telekomutrustning är het. Många företag runt om i världen har idag svårigheter att genomföra nyinvesteringar och köper gärna begagnad utrustning för att utveckla sina system. Genom partnerskapet med Sunet så har vi inte bara genererat intäkter utan även skapat nytt liv och annan användning av nedmonterad utrustning” säger Darran Creese, Service Sales Manager på TXO Systems.

Eltel är väl lämpad som partner för företag och organisationer som överväger möjligheten till nedmontering och försäljning av äldre utrustning och samtidigt reducera sin miljöbelastning. Med över 60 verksamhetsställen i Sverige är Eltel en lämplig aktör som med det stora bolagets kraft i kombination med den lokala närheten och kännedomen hjälper er att nå era mål.

Tag gärna kontakt med oss eller TXO Systems för att se på vilket sätt vi kan generera intäkter och samtidigt reducera er miljöpåverkan. Läs gärna mer på: Choose Eltel for your dismantling project 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Rosenberg,
Försäljningschef, Eltel, Communication,
Tel: +46 (0)70 2507100
E-post: magnus.rosenberg@eltelnetworks.se

Darran Creese
Service Sales Manager, TXO Systems Ltd
Unit 3, Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow, NP16 6UP, UK
Tel: +44 (0)1291 623 813
E-mail: dcreese@txo-systems.com