Eltel tecknar ramavtal om fiberentreprenad med Jönköping Energi

Eltel har tecknat ett ramavtal med Jönköping Energi för fiberentreprenad.

- Vi ska leverera ett komplett, modernt och stabilt fibernät i bostads- och
industrifastigheter i Jönköpings kommun, säger Leif Göransson, VD Eltel Sverige.

Entreprenaden innebär fiberinstallationer och byggnation i bostads- och industrifastigheter samt service inklusive beredskap.

- Vi på Eltel har lång erfarenhet av den här typen av arbeten och vet att det kräver god kompetens och erfarenhet för att lösa uppdraget på bästa sätt för kunden. Vi är glada och stolta att utveckla samarbetet med Jönköping Energi och bidra till att ge Jönköpingsborna tillgång till både snabb och säker surf, fortsätter Leif.

Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning i två år.

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige, 072 - 230 69 86.
  

Om Eltel

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett
brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där
ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och
uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Eltel har 1 000 medarbetare i Sverige och är börsnoterat på
Nasdaq Stockholm.