Eltel och Telia förlänger avtal i två år

Eltel och Telia förlänger sitt samarbete rörande framtidens nät i ytterligare två år utifrån optionen i nuvarande avtal. Det uppskattade ordervärdet för de två optionsåren är 200 miljoner kronor.

Avtalet avser förberedelser för framtidens nät och omfattar planering, samordning och nedmontering av telestolpar i hela landet. Det är ett tungt manuellt arbete och innebär att kopparkabel som inte används och gamla stolplinjer raseras och tas bort från naturen och längs med vägarna.

- Det här visar på bredden i vårt erbjudande där vi hanterar utrullning av den senaste 5G-tekniken samtidigt som vi är en viktig del i nedmonteringen och återvinningen av äldre teknik, säger Leif Göransson, vd Eltel Sverige.

Nuvarande avtal löper ut december 2023 och då tar optionen på två år vid, till december 2025.


För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef, Eltel Sverige
Tel. +46 72 230 6986, jenny.egeland@eltelnetworks.se

 

Om Eltel
Eltel är en ledande leverantör av tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som
högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer
hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000 medarbetare i Sverige och
under 2021 nådde Sveriges omsättning 182,2 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år
2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.se