Eltel och Övik Energi tecknar avtal om uppgradering av elnät

Eltel genomför ett elnätsprojekt i Örnsköldsvik efter att ha tecknat ett nytt avtal med Övik Energi. Värdet på avtalet uppskattas till 4,2 miljoner SEK och arbetena ska vara klara inom sex månader.

Avtalet innebär grävarbeten, kabelläggning och inkoppling i elnätet och görs för att uppgradera elnätet och elförsörjningen. Arbetena kommer utföras främst i citykärnan och ska vara klara inom sex månader.

Eltel har tidigare gjort fiberarbeten för Övik Energi och uppdraget innebär därmed att Eltel breddar sina åtaganden mot Övik Energi.

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige
Tel: +46 72 230 69 86
Email: jenny.egeland@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur, som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000 medarbetare i Sverige och under 2022 nådde Sveriges omsättning 193,8 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.se.