Eltel och Region Jönköping tecknar avtal för inomhusnät

Eltel och Region Jönköping har tecknat avtal för byggnation av inomhusnät på regionens sjukhus. Värdet uppskattas till 26 miljoner kronor och byggnationen ska vara färdigställd inom ca 1,5 år.

Avtalet innebär att Eltel bygger ett inomhusnät av systemet CommScope. Det är en mycket flexibel och skalbar lösning, som enkelt går att anpassa till verksamhetens skiftande behov över tid på regionens tre sjukhus; Värnamo, Eksjö och Ryhov. Det kommer innebära stabil inomhustäckning i sjukhusens samtliga byggnader och därmed trygg nåbarhet för alla som vistas i byggnaderna.

- Inomhusnät av den här typen är något vi ser stor potential för de kommande åren och lägg till att Region Jönköping är en ny och strategiskt viktig kund för Eltel. Så självklart är vi stolta över det nya uppdraget, säger Lars Nilsson, vd Eltel Sverige.

Arbetet är just nu i en uppstartsfas.

 

För mer information:
Jenny Egeland, kommunikationschef Eltel Sverige
Tel: +46 72 230 69 86
Email: jenny.egeland@eltelnetworks.seOm Eltel
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur, som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Eltel designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer. Totalt har vi cirka 1 000 medarbetare i Sverige och under 2022 nådde Sveriges omsättning 193,8 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är sedan år 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.eltelnetworks.se.