Nu är det Safety week!

I april varje år ordnas Safety Week inom hela Eltelkoncernen. Syftet är att uppmärksamma arbetet med säkerhet och arbetsmiljö, men också att få alla anställda och underentreprenörer medvetna om våra krav på säkerhet. Nu utökas veckan med säkerhetsaspekten med brandskydd och personsäkerhet.

Den 28 april varje år inträffar internationella ”Safety Day”, en dag som inrättades av FN 2003. Dagen tillägnas säkerheten på arbetet. Det är ett initiativ som vi på Eltel stödjer och har därför valt att hela den sista veckan i april, varje år, särskilt uppmärksamma arbetssäkerhet och företagets strävan mot noll arbetsskador. Vi kallar veckan för Safety week och den berör alla anställda på Eltel samt underentreprenörer.

För att åstadkomma en låg arbetsskadefrekvens är det viktigt att ha gemensamma värderingar och attityder. Att ha en bra säkerhetskultur innebär att alla på arbetsplatsen är medvetna om de risker som finns och har både kunskap och vilja att minska dem. Det gäller att skapa ett arbetssätt där säkerhetstänkandet är en självklar del av verksamheten. Säkerhet bygger på samspel mellan människor och på vilka normer man har på arbetsplatsen, det vill säga säkerhetskulturen.

Under veckan genomförs till exempel extra många safety walks, och skyddsronder av chefer samt att alla kontor genomför utrymningsövningar. Det syftar till att skapa bättre förståelse för riskerna och är ett sätt att fokusera på lokala utmaningar. Fokus sätts också på de gemensamma livsviktiga säkerhetsreglerna kring ett antal olika arbetsmoment.

Våra skydds- och arbetsmiljöombud är viktiga i vårt arbete med att ständigt förbättra säkerhetskulturen. De deltar förstås i Safety week och medverkar bland annat vid de skyddsronder som genomförs.